Hjem / Ambisjoner

Stedet for energikrevende virksomhet

Med rimelig energi og rett beliggenhet ligger alt til rette for at Finnsnes Industripark kan bli et hjem både for regionale, nasjonale og internasjonale bedrifter. Energikrevende virksomhet som næringsmiddel- og prosessindustri vil ha mye å hente i form av sparte energikostnader og tilgang på kompetanse innen energi og miljø. Det vil også bli muligheter for samarbeid om FOU-prosjekter innen temaene energi, klima og miljø.

Industriklynge

Målet er også å skape bærekraftige verdikjeder innen tilknyttede områder som elektro og mekaniske bedrifter. Petroleumsvirksomheten er på full fart inn i Norskehavet og Barentshavet. Gjennom å skape en potent industriklynge blir man rustet til å møte veksten som kommer. På Finnsnes er man nær sine kunder og leverandører. Ved å jobbe sammen i nettverk blir man sterkere og kan konkurrere om jobber hver enkelt bedrift ikke vil ha kapasitet til.

Flere bedrifter innen ulike bransjer er allerede på plass på Finnsnes. Nå håper de å bli flere.
Les hva noen av dem synes om Finnsnes her.

Finnsnes Industripark skal bli et industrisentrum med tiltrekningskraft i hele regionen.

Allskog og SalMar Nord nye leietakere i industriparken

Finnsnes Industripark får stadig flere leietakere.  Allskog og SalMar Nord AS har høsten 2014 inngått langsiktig leieavtale med Lenvik Havn. Og TP Maskin AS har lokaler til leie i havneområdet.