Hjem / Bedrifter / Bunker Oil

Bunker Oil

Bunker Oil har etablert stasjon på Finnsnes Industripark. Herfra går det ut 1.3 millioner liter diesel årlig.

Bunker Oil, Finnsnes

Bunker Oil - Finnsnes Industripark

Med over 40 anlegg langs kysten er Bunker Oil det selskapet som tilbyr flest leveringspunkter av drivstoff og Mobil smøremidler til kystflåten. Med vår kompetanse og størrelse er vi store nok til å være slagkraftige. Med vår lokale tilstedeværelse langs kystlinjen er vi små nok til å være smidige.

På landsiden leverer vi drivstoff og fyringsoljer til autoindustri- og privatmarkedet. Bunker Oil har også en kjede av automatiserte bensinstasjoner konsentrert i Møre og Romsdal, Troms og Finnmark samt Oppland og Sør Trøndelag. Vi har også leveranser til endel frittstående stasjoner.

I tillegg til drivstoff og brenselsoljer distribueres Mobil smøreoljer fra selskapets mange lagre langs kysten.

Kontaktperson:

Hans Alfred Mehus. 

Tlf: +47 77 66 41 22

Mobil: +47 41 50 63 63

Epost: hansi@bunkeroil.no

Hjemmeside:  www.bunkeroil.no

Allskog og SalMar Nord nye leietakere i industriparken

Finnsnes Industripark får stadig flere leietakere.  Allskog og SalMar Nord AS har høsten 2014 inngått langsiktig leieavtale med Lenvik Havn. Og TP Maskin AS har lokaler til leie i havneområdet.