Hjem / Bedrifter / Storegga Betong AS - avd Finnsnes

Storegga Betong AS - avd Finnsnes

Storegga Betong AS har fabrikk i Målselv, Balsfjord og Finnsnes. Betongfabrikken på Finnsnes – som ble etablert I 2007 - er lokalisert til Finnsnes Industripark.

Storegga Betong AS

Storegga Betong, Finnsnes Industripark.

Storegga Betong AS består av tre betongfabrikker i Målselv, Balsfjord og på Finnsnes.

Storegga Betong AS leverer fabrikkblandet betong over store deler av Troms fra Gratangen i sør til Kåfjord i nord.

Selskapet er en pålitelig leverandør som kan tilfredstille kravene som settes enten det er selvbyggeren eller profesjonelle kunder.

Storegga Betong, avd Finnsnes

Fabrikken er fra 2007 og lokalisert i Finnfjord Industripark med følgende utstyr:

  • 1 stk sementsilo à 70 tonn
  • 1 stk silicasilo à 70 tonn
  • 2 stk dagsiloer à ca 30 m3
  • Oppvarmede dagsiloer for tilslag ca 800 m3
  • Fabrikken har en kapasitet på 50 m3 betong i timen                

Transport

Storegga Betong har fem egne betongbiler og tre ekstra automiksere som brukes på hengere.

Automikserne er i størrelsen 6 - 10 m3

Alle bilene har 9 meters radiostyrte teleskoprenner.

I tillegg har bedriften fire faste privateide leiebiler. På de innleide bilene er automikserene i størrelsen 6 - 10 m3.

Ved behov flyttes bilene mellom avdelingene, og den enkelte fabrikk har dermed stor kapasitet for større leveranser.

Kontaktinformasjon

Hovedkontor Andslimoen

Storegga Betong AS

Andslimoen

9325 Bardufoss

Tlf:      77 84 30 22 (fabrikk i Finnsnes Industripark)

Epost:  betong@storeggagruppen.no

Daglig leder: Terje Bakken

Mobil: +47 915 67 490

terje@storeggagruppen.no

Hjemmeside: www.storeggagruppen.no/Storegga-betong.aspx 

Allskog og SalMar Nord nye leietakere i industriparken

Finnsnes Industripark får stadig flere leietakere.  Allskog og SalMar Nord AS har høsten 2014 inngått langsiktig leieavtale med Lenvik Havn. Og TP Maskin AS har lokaler til leie i havneområdet.