Hjem / Nyheter

Nyheter

 

Allskog og SalMar Nord nye leietakere i industriparken

Finnsnes Industripark får stadig flere leietakere.  Allskog og SalMar Nord AS har høsten 2014 inngått langsiktig leieavtale med Lenvik Havn. Og TP Maskin AS har lokaler til leie i havneområdet.

Næringspris for forskning på mikroalger

Finnfjord AS og Universitet i Tromsø er i gang med et spennende forskningsprosjekt som omhandler rensing av CO2 fra smelteverket ved hjelp av mikroalger. Troms fylkeskommune har løftet fram denne satsingen ved å gi Lenvik kommune næringsprisen for 2014. Prisen er på 500.000 kr.

Nordix Data AS legger fiber til Finnsnes Industripark

Nordix Data AS er i gang med utbygging av fibernett i samarbeid Lenvik kommune

Satser på miljøvennlig energi til Finnsnes Industripark

Finnfjord AS har gjennomført Norgeshistoriens største energi-gjenvinningsprosjekt med suksess. Parallelt med dette byggeprosjektet ble Finnsnes Industripark etablert. Planen er å tilføre industriparken miljøvennlig energi fra energigjenvinningsanlegget.

Lønnsomt miljøfokus

Finnsnes Industripark ligger ved Finnsnes Regionhavn, i Lenvik kommune. Regionhavnen har 115 meter kai med en dybde fra 9 til 11 m. Havnen er strategisk lokalisert ved hovedleia for nord-/sydgående båttransport. Se vedlagte brosjyre.
 

Hege Vigstad, prosjektleder
Mob 455 16 459

Geir-Inge Sivertsen, ordfører
Mob 951 48 700

Energi-og miljøprisen - EMIL-prisen - til Finnfjord

Energi-og miljøprisen - EMIL-prisen - 2013 går til Finnfjord AS og Geir-Henning Wintervoll, direktør og eier. De får prisen for å ha gjennomført et av Norges største energigjenvinningsprosjekt ved å gjenvinne avgassene fra smelteovnene og produsere elektrisk kraft i en av Norges største dampturbiner. 

Oppsummering fra Leverandørseminar 2012

Et 40 talls bedrifter fra leverandørindustri, kommuner, politikere og innovasjonsmiljø deltok på årets Leverandørseminar.

Leverandørseminar 2012

Dato: 30. oktober 2012

Sted: Finnsnes Hotell, Finnsnes

Kl: 09.00-16.30

"Parkmøte" i Finnsnes Industripark

Finnsnes Industripark gjennomfører "Parkmøte" tirsdag 23. oktober.

Oppsummering fra Leverandørseminar

Den 30. november ble det gjennomført et leverandørseminar på Finnsnes.

Allskog og SalMar Nord nye leietakere i industriparken

Finnsnes Industripark får stadig flere leietakere.  Allskog og SalMar Nord AS har høsten 2014 inngått langsiktig leieavtale med Lenvik Havn. Og TP Maskin AS har lokaler til leie i havneområdet.