Hjem / Nyheter / Satser på miljøvennlig energi til Finnsnes Industripark

Satser på miljøvennlig energi til Finnsnes Industripark

Finnfjord AS har gjennomført Norgeshistoriens største energi-gjenvinningsprosjekt med suksess. Parallelt med dette byggeprosjektet ble Finnsnes Industripark etablert. Planen er å tilføre industriparken miljøvennlig energi fra energigjenvinningsanlegget.

Finnfjord-turbin H og E

DAMPTURBIN: Gjennom investeringen i energigjenvinning kan Finnfjord produsere 340 GWh elektrisk kraft. Det tilsvarer kraftbehovet til 22.000 husstander. Prosjektleder Hege Vigstad og Erlend Olsen, driftssjef Finnfjord. Foto: Gunnar Lund

Jens-3

I 2011 la daværende statsminister Jens Stoltenberg ned grunnsteinen til Norges største industrielle energigjenvinning i Finnfjord.

I mars 2011 la daværende statsminister Jens Stoltenberg ned grunnsteinen til Norges største energigjenvinning. Anlegget til vel 800 millioner kr ble ferdigstilt i oktober 2012, nesten på dagen etter timeplanen.

Suksess-prosjekt

I fjor mottok Finnfjord AS Energi-og miljøprisen - EMIL-prisen - 2013  fra foreningen Norsk Energi.

-       Utbyggingen har gjort det mulig å gjenvinne avgassene fra smelteovnene og produsere elektrisk kraft i en av Norges største dampturbiner. Dette er en suksesshistorie, heter det i begrunnelsen for prisen. 

Energigjenvinningsgraden ble under planleggingen teoretisk beregnet til opp mot 40 prosent. Etter halvannet års drift ligger den over 30 %. Det er vesentlig bedre enn de fleste tilsvarende anlegg. Dette du lese mer om på hjemmesiden til Norsk Energi.

Allerede betydelig kraftprodusent

Finnfjord-Erlend Olsen-driftssjef

Driftssjef Erlend Olsen, Finnfjord AS

Finnfjord AS er en av Europas ledende produsenter av ferrosilisium og biproduktet mikrosilika. Driftssjef Erlend Olsen understreker at kraftproduksjonen allerede har fått stor betydning for bedriften.

-       Gjennom investeringen i energigjenvinning kan Finnfjord produsere 340 GWh elektrisk kraft. Dette er like mye som ”et halvt” Alta-kraftverk, og tilsvarer kraftbehovet til
 22.000 husstander. Produksjonen av strøm og silika står allerede for vel 50 prosent av verdiskapingen ved Finnfjord AS, sier Erlend Olsen, og legger til:

-        I 2013 undertegnet Finnfjord AS en  avtale med Forsvarsbygg om salg av gjenvunnet kraft.  Denne avtalen vil alene spare omgivelsene for opptil 200 000 tonn CO2 i året! Ettersom Finnfjord AS selger og kjøper strøm i samme marked, er vi mindre sårbar for variasjoner i strømpris enn tidligere.

Finnfjord-Hege-indområde

Finnsnes Industripark omfatter 100 dekar, og er et av Nord-Norges mest spennende områder for etablering av industri. Området med kai i bakgrunnen. Hege Vigstad er prosjektleder for industriparken.

 

Spennende industriomåde

Finnfjord AS ønsker å tilrettelegge for varmeavtakere, og om mulig bygge opp en energibasert næringsklynge lokalisert til Finnsnes Industripark.

- Energigjenvinningsanlegget er allerede tilpasset en slik løsning, og bedriften kan i dag levere damp, vann (kaldt og varmt) og elektrisk energi, sier driftssjef Erlend Olsen.

Finnsnes Industripark omfatter 100 dekar, og er et av Nord-Norges mest spennende områder for etablering av industri. 

Industriparken, som viderefører miljøperspektivet til Finnfjord AS, skal varmes opp med fjernvarme. Målet er å skape bærekraftige industriklynger. Rimelig energi og god kompetanse innen energi, miljø og industriprosesser, gjør Finnsnes Industripark til et godt sted å etablere energiintensiv virksomhet.
 Flere bedrifter innen ulike bransjer er allerede på plass.

Finnfjord-fabrikktak

Energi-gjenvinningsprosjekt til vel 800 millioner kr ble ferdigstilt i oktober 2012, nesten på dagen etter timeplanen.

Allskog og SalMar Nord nye leietakere i industriparken

Finnsnes Industripark får stadig flere leietakere.  Allskog og SalMar Nord AS har høsten 2014 inngått langsiktig leieavtale med Lenvik Havn. Og TP Maskin AS har lokaler til leie i havneområdet.