Hjem / Om oss

Finnsnes Industripark

Finnsnes Industripark er et av Nord-Norges mest spennende områder for etablering av industri. Her er det lange industritradisjoner som vi ønsker å videreføre og videreutvikle. Totalt sett er 100 dekar satt av til industriparken. Tomtene kan i stor grad tilpasses ut fra virksomhetens behov. Lenvik kommune har allerede lag til rette for nødvendig infrastruktur på området. Finnsnes industripark ligger sentralt plassert midt mellom Harstad og Tromsø.

Finnfjord AS står sentralt i utviklingen av området. Selskapet er en av Europas ledende produsenter av ferrosilisum. De har høy kompetanse på energi-, miljø- og industriprosesser. Det ligger derfor også godt til rette for å etablere industriklynger med komplementære virksomheter og andre med samme fokus i industriparken. Finnfjord AS har et stort behov for industrikompetanse, noe som gir gode muligheter for relevante underleverandører.

Finnfjord AS har investert mye i miljøteknologi og har som ambisjon å bli verdens mest miljøvennlige smelteverk. Selskapet har et stort energioverskudd som skal tas i bruk.
I mars 2011 la daværende statsminister Jens Stoltenberg ned grunnsteinen til Norges største energigjenvinning. Anlegget ble ferdigstilt i oktober 2012.

Finnfjord-utsikt indområde

Finnsnes Industripark, sett fra fabrikken til Finnfjord AS. Foto: Gunnar Lund

Industriparken vil være et viktig virkemiddel i selskapets miljøperspektiv, og bedrifter som etablerer seg her vil blant annet få tilgang til rimelig energi.
 
Les mer om Finnfjord AS på bedriftens hjemmeside.

Finnsnes Industripark viderefører dette miljøperspektivet. Gjennom hele vårt arbeid går det en grønn linje i forhold til energispørsmål. Konkret innebærer dette blant annet at industriparken skal varmes opp med fjernvarme.

Finnsnes Industripark er et samarbeid mellom Troms fylkeskommune, Lenvik kommune, Finnfjord AS og Kunnskapsparken Nord..

.

.

.

Finnfjord dronebilde

Finnsnes Industripark. De grønne feltene mellom Finnfjord AS og nærigsbyggene er ledige arealer for ny industri.

Tomteinndeling

Kart over Finnsnes Industripark.

Allskog og SalMar Nord nye leietakere i industriparken

Finnsnes Industripark får stadig flere leietakere.  Allskog og SalMar Nord AS har høsten 2014 inngått langsiktig leieavtale med Lenvik Havn. Og TP Maskin AS har lokaler til leie i havneområdet.